SOSYAL İŞLER KOMİSYONU

Ayşe ALTINTAŞ
Başkan
Turgay KARGI
Üye
Erdal ÖZEL
Üye